Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

„Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” w Powiecie Gdańskim

Powiat Gdański otrzymał z budżetu państwa dotację celową na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych  w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa".

Program realizowany będzie w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form, i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1667), art. 150 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.z 2016 r., poz. 1870, z późn. zm.)  oraz w związku z uchwałą nr 180/2015 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa".

Szkoła  prowadzona przez Powiat Gdański, która otrzymała wsparcie w ramach „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" wraz z kwotą przyznanej dotacji:

Technikum Zawodowe Nr 1 w Zespole Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego w Pruszczu Gdańskim  w wysokości 12.000 zł.

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie