Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Nominacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim

Od 1 grudnia 2015r. na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim  oraz dyrektora Powiatowej  Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pruszczu Gdańskim została powołana Dominika Mucha, która od marca b.r. pełniła funkcję p.o. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu Gdańskim oraz p.o. dyrektora Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pruszczu Gdańskim.

Dominika Mucha ukończyła równolegle studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego uzyskując tytuł magistra chemii oraz studia inżynierskie na Wydziale Chemicznym Politechniki Gdańskiej uzyskując tytuł inżyniera na kierunku Biotechnologia w zakresie "Technologia i analiza żywności". Po ukończeniu studiów była słuchaczką stacjonarnego Studium Doktoranckiego na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, w Zakładzie Chemii Polipeptydów łącząc je z pracą zawodową. Studium
ukończyła zdobywając stopień naukowy doktora nauk chemicznych w zakresie chemii. Ponadto była uczestnikiem Podyplomowego Studium Politechniki Gdańskiej, Wydziału Zarządzania i Ekonomii w zakresie Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Natomiast w latach 2011r. - 2014r. była słuchaczką Specjalizacji "Zdrowie Publiczne" Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, którą ukończyła uzyskując tytuł specjalisty w dziedzinie: zdrowie publiczne.

W Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Pruszczu Gdańskim  pracuje od 2005 r.

 

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie