Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Nowe spotkanie sieci współpracy nauczycieli bibliotekarzy w drugim roku jej pracy.

Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy już drugi rok pracuje w powiecie gdańskim. Sieci współpracy i samokształcenia, czyli współpracujące zespoły nauczycieli umożliwiają: dzielenie się swoją wiedzą i umiejętnościami, nabywanie nowych umiejętności i wiedzy od kolegów nauczycieli oraz zewnętrznych ekspertów i  zespołowe poszukiwanie sposobów radzenia sobie z problemami.

Nauczyciele bibliotekarze z naszego powiatu to ludzie pracujący z pasją i zaangażowaniem na rzecz czytelnictwa dzieci i młodzieży. Od lat, mimo niskich nakładów na zakup zbiorów, organizują dostęp uczniom do ciekawej i wartościowej literatury . Stale też doskonalą się zawodowo.

W dniu 7 października w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej – Filii w Pruszczu Gdańskim odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie sieci współpracy bibliotekarzy szkolnych. Nauczyciele mieli możliwość zapoznać się i omówić aktualne tematy z ich specyfiki zawodowej. Omawiany był m. in. udział szkół powiatu gdańskiego w Rządowym Programie „Książki Naszych Marzeń”. W ubiegłym roku szkolnym m. in. dla potrzeb tego programu nauczyciele stworzyli własny sieciowy kanon lektur szkolnych  dla III poziomów edukacyjnych, pracując na udostępnionej im platformie edukacyjnej „Doskonalenie w Sieci”. Na spotkaniu zaproponowany został też  udział szkół naszego powiatu w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016 – 2020.

Nauczyciele ustalili też tematykę i harmonogram spotkań tej sieci współpracy w bieżącym roku szkolnym.

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie