Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

O “programie kompleksowego wspomagania systemu doskonalenia w powiecie gdańskim” na konferencji podsumowującej projekt

W dniach 16-17 czerwca br. odbyła się konferencja podsumowująca projekt realizowany przez Powiat Gdański, pn. „Program kompleksowego wspomagania systemu doskonalenia w powiecie gdańskim” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS. Gospodarzem spotkania był Starosta Gdański Stefan Skonieczny. W konferencji uczestniczyli gościnnie: Pomorski Kurator Oświaty Pani Elżbieta Wasilenko, Dyrektor Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego Pan Adam Krawiec, przedstawiciele Zarządu Powiatu Gdańskiego i Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim. Poza ty uczestnikami byli dyrektorzy i nauczyciele placówek biorących udział w projekcie.

W trakcie konferencji dyrektorzy i nauczyciele omawiali i przedstawiali dotychczasowe działania w ich jednostkach, wymieniali się dobrymi praktykami, zastanawiali się nad dalszymi formami doskonalenia po zakończeniu projektu oraz formułowali wnioski do stosowania w praktyce szkolnej. Wszyscy zgodzili się iż koniecznym jest przeprowadzanie diagnozy szkoły i kształtowanie wspomagania według jej wyniku.

Działania projektowe rozpoczęły się 01.09.2013 r. a kończą 31.08.2015 r. W okresie tym w 20 jednostkach edukacyjnych objętych działaniami projektu przeprowadzono po dwie diagnozy (każdego roku jedna) w każdej jednostce i w oparciu o nie, dobrano tematy doskonalenia. Doskonalenie realizowano poprzez wykłady, warsztaty, super wizje i konsultacje. Działania realizowane były na terenie szkół/przedszkoli poza godzinami lekcyjnymi. Wymianę doświadczeń pomiędzy poszczególnymi jednostkami zapewniały spotkania w ramach 6 sieci współpracy i samokształcenia. W sumie beneficjentami było 338 dyrektorów i nauczycieli. W sumie projekt dostarczył nauczycielom 20 jednostek edukacyjnych Powiatu Gdańskiego wspomaganie w postaci 1337 godzin różnych form doskonalenia.

W trakcie konferencji Kierownik projektu Tomasz Ząbkiewicz oraz Szkolny Organizator Rozwoju Edukacji Małgorzata Waguca-Jączek przedstawili przebieg działań projektu pilotażowego. Dyrektor Adam Krawiec podczas swojego wystąpienia nakreślił kierunki rozwoju edukacji województwa pomorskiego na najbliższe lata. Duży nacisk położył na sytuacje oświaty po okresie programowania 2014-2020 . Pani Kurator Elżbieta Wasilenko odniosła się do polityki oświatowej państwa w kontekście doskonalenia nauczycieli. Za ważne uznała inicjatywy władz samorządowych sprzyjające rozwojowi kompetencji nauczycieli oparte na rzetelnej diagnozie potrzeb danej placówki. Zarówno Pani Kurator jak i Pan Dyrektor Departamentu wyrazili uznanie dla Powiatu Gdańskiego za przystąpienie i skuteczne przeprowadzenie projektu pilotażowego pn. „Program kompleksowego wspomagania systemu doskonalenia w powiecie gdańskim”

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie