Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

OBWIESZCZENIE ROŚ.602.2.2021.AMR

Pruszcz Gdański, 15.07.2021r.

ROŚ.602.2.2021.AMR

 

OBWIESZCZENIE

Starosta Gdański działając na podstawie art.48 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko podaje do publicznej wiadomości:

Informuję, że po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Gdańsku i Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Gdańsku odstąpiono od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu pn.: Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Gdańskiego na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028.

ZałącznikWielkość
PDF icon Obwieszczenie ROŚ.602.2.2021.AMR 200.28 KB

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie