Obserwuj nas:
23.05.2024

OBWIESZCZENIE STAROSTY GDAŃSKIEGO
o planowanym wygaszeniu decyzji o rejestracji pojazdów

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024, poz. 572) w związku z art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz. U. z 2023, poz. 1394), Starosta Gdański

zawiadamia,

że decyzje o rejestracji pojazdu wydane przed dniem 14 marca 2005 r. dotyczące pojazdów nieposiadających ważnego okresowego badania technicznego, w stosunku do których ich posiadacze nie dopełnili obowiązku zawarcia umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, jeżeli pojazd im podlega, przez okres dłuższy niż 10 lat, przypadający bezpośrednio przed dniem wejścia w życie wymienionej ustawy, wygasają z mocy prawa z dniem 10 czerwca 2024 r.

Powyższe nie dotyczy pojazdów zabytkowych oraz pojazdów wolnobieżnych.

W przypadku wygaśnięcia decyzji o rejestracji, pojazd może podlegać powtórnej rejestracji.

Zestawienie numerów rejestracyjnych pojazdów, które kwalifikują się do wygaśnięcia decyzji o rejestracji pojazdu przekazane zostało Staroście Gdańskiemu przez Ministra właściwego do spraw informatyzacji (zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości, Dz. U. z 2023, poz. 1394) i zawarte jest w załączniku do niniejszego zawiadomienia.

 

STAROSTA GDAŃSKI

/     –     /

Jarosław Karnath

 

Sprawę prowadzi: Anna Tychmanowicz-Parzysz, Z-ca Naczelnika Wydziału Komunikacji
Tel.: (058)773-12-77, e-mail: transport@powiat-gdanski.pl

Załącznik Wielkość Pobierz
Obwieszczenie 310,02 KB Pobierz
Instrukcja oraz podstawowe informacje dotyczące wygaszania pojazdów 432,10 KB Pobierz
Wykaz pojazdów 8,18 MB Pobierz

Gminy Powiatu Gdańskiego