Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

OD 1 STYCZNIA 2018 R. OBOWIĄZUJE NOWE PRAWO WODNE

Uprzejmie informujemy, że z dniem 1 stycznia 2018 r., na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566), została utworzona państwowa osoba prawna pod nazwą: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2018r. Starosta Gdański nie jest właściwy do wydawania pozwoleń wodnoprawnych i przyjmowania zgłoszeń wodnoprawnych.

Ustawa przewiduje następujące formy podstawowych zgód administracyjnych opisanych jako zgody wodnoprawne:

 • wydanie pozwolenia wodnoprawnego,
 • przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego,
 • wydanie oceny wodnoprawnej,
 • wydanie decyzji, zwolnień z zakazów określonych w art. 77 ust 3 i 7 oraz w art. 176 ust. 4 dotyczących między innymi gromadzenia ścieków na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią oraz przejeżdżania przez wały przeciwpowodziowe pojazdami lub konno i wykonywania obiektów budowlanych w odległości mniejszej niż 50 m od stopy wału.

Zgodnie z art. 397 ustawy - Prawo wodne organem właściwym w sprawie zgód wodnoprawnych są właściwe organy Wód Polskich. Organami Wód Polskich są: Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, Zarządy Zlewni, Nadzory Wodne.

Teren powiatu gdańskiego podlega pod Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku, Zarząd Zlewni w Gdańsku oraz Nadzory Wodne w: Gdańsku, Pruszczu Gdańskim, Kościerzynie i Kartuzach.

Szczegóły na stronie internetowej Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku: http://gdansk.rzgw.gov.pl/?mod=content&path=2,12,1133

Gminy Powiatu Gdańskiego

 • Gmina Cedry Wielkie
 • Gmina Kolbudy
 • Gmina Pruszcz Gdański
 • Pruszcz Gdański
 • Gmina Przywidz
 • Pszczółki
 • Gmina Suchy Dąb
 • Gmina Trąbki Wielkie