Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Ogłoszenie pogotowia przeciwpowodziowego na obszarze powiatu gdańskiego

ZARZĄDZENIE Nr 78/2019 STAROSTY POWIATU GDAŃSKIEGO z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego na obszarze powiatu gdańskiego.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 16 i art. 34 ust. 1 a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511) i art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1401 z późń.zm.)
zarządza się, co następuje:
§1
W związku z przekroczeniem stanu ostrzegawczego na rzece Wiśle ogłaszam od godz. 14:00 dnia 31 maja 2019 r. stan pogotowia przeciwpowodziowego dla powiatu gdańskiego, aż do odwołania.
§2
Zobowiązuję Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Pruszczu gdańskim do niezwłocznego powiadomienia właściwych urzędów gmin i służ o treści niniejszego zarządzenia.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie