Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

OGŁOSZENIE

Starosty Gdańskiego

w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.)

Starosta Gdański informuje, że : Z zasobu nieruchomości Powiatu Gdańskiego przeznaczone zostały w bezpłatne użyczenie w trybie bezprzetargowym na czas nieokreślony od dnia 01.12.2017 pomieszczenia o łącznej powierzchni 1.079,52 m2 znajdujące się w budynku Powiatu Gdańskiego w Pruszczu Gdańskim , przy ul. Raciborskiego 2 A , usytuowanym ma działkach Nr 30 , 7/34 dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą Nr GD1G/00279908/4 i na działce Nr 7/50 34 dla której Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą Nr GD1G/00277292/8.

Wykaz został wywieszony na okres od dnia 02.10.2017r. do 23.10.2017r.

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie