Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Zarząd Powiatu Gdańskiego ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodu

Zarząd Powiatu Gdańskiego z siedzibą w Pruszczu Gdańskim ogłasza przetarg ustny nieograniczony – licytację na sprzedaż samochodu osobowego m-ki OPEL COMBO-C nr. rej. GDA NS58, poj. silnika 1686 cm3 moc 74 kW, olej napędowy, nr identyfikacyjny VIN W0L0XCF0674281346, rok produkcji 2007 r., przebieg 238.951 km, wraz z kompletem opon zimowych

 • cena wywoławcza – 5.800,00 zł
 • postąpienie – nie mniej niż - 58,-zł
 • wadium w formie pieniężnej - 580,00 zł

Przetarg odbędzie się w dniu 15.07.2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim ul. Wojska Polskiego 16 o godz.1000 w pokoju nr 213.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 580,00 zł w terminie do 14.07.2020 r. na konto 32 1160 22 02 0000 0000 6194 3943 (Bank Millennium /O Pruszcz Gdański).

Oferentowi, który wygra przetarg wadium zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadium przepada na rzecz Powiatu Gdańskiego, jeżeli wyłoniony w drodze przetargu nabywca nie przystąpi do zawarcia umowy, natomiast wadium oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Pojazd będący przedmiotem przetargu można oglądać na parkingu w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16 (przed budynkiem) w dniach 09.07.2020 r. do 14.07.2020 r. w godzinach 900 – 1400.

Szczegółowe warunki dot. zawarcia umowy oraz projekt umowy najmu dostępne są w pokoju nr 1 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16 oraz na stronie internetowej Powiatu Gdańskiego: www. powiat-gdanski.pl.

Dodatkowe informacje pod nr telefonu 58 773 12 81.

Zarząd Powiatu Gdańskiego zastrzega sobie prawo odwołania przetargu o czym poinformuje zainteresowanych w prasie lokalnej.

Ogłoszenie o przetargu wywieszone zostanie na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16 w okresie od 30.06.2020 r. do 14.07.2020. r. oraz zamieszczone na stronie internetowej Powiatu Gdańskiego i w prasie lokalnej.

Gminy Powiatu Gdańskiego

 • Gmina Cedry Wielkie
 • Gmina Kolbudy
 • Gmina Pruszcz Gdański
 • Pruszcz Gdański
 • Gmina Przywidz
 • Pszczółki
 • Gmina Suchy Dąb
 • Gmina Trąbki Wielkie