Obserwuj nas:
28.04.2023

OGŁOSZENIE

o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

 

 1. Podstawa prawna:
  Art. 23 ust. 1 pkt 2  w związku z art. 19. ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1343 z późn. zm.).
 2. Nazwa i siedziba Organizatora:
  Powiat Gdański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16.
 3. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia:
  Przetarg nieograniczony
 4. Rodzaj transportu oraz określenie linii komunikacyjnych, na których będą wykonywane przewozy:
  Przewóz osób w powiatowych przewozach pasażerskich na liniach komunikacyjnych, których Organizatorem jest Powiat Gdański, realizowanych w granicach Powiatu i wykraczających poza granice terytorialne Powiatu – na podstawie zawartych porozumień.
 5. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia: wrzesień 2024 r.
 6. Przewidywany czas trwania umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego: od jednego roku do trzech lat.
 7. Zmiana informacji:
  Zastrzega się możliwość zmiany niniejszej informacji na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.
 8. Miejsce zamieszczenia informacji:

Wszelkich informacji dotyczących postępowania udziela:
Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, ul. Wojska Polskiego 16, 83-000 Pruszcz Gdański

Załącznik Wielkość Pobierz
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 102,77 KB Pobierz

Gminy Powiatu Gdańskiego