Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

OGŁOSZENIE Starosty Gdańskiego

w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej

            Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 2016r., poz. 2147 ze. zm.)

Starosta Gdański informuje, że : z zasobu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczona została do sprzedaży w trybie bezprzetargowym na podstawie art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami nieruchomość gruntowa położona w obrębie Przywidz, gm. Przywidz, oznaczona w ewidencji gruntów jako  dz. nr 214/1 o pow. 0,0250 ha, zapisana w księdze wieczystej KW Nr GD1G/00274186/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku III Wydział Ksiąg Wieczystych na rzecz właściciela nieruchomości przyległej, tj. dz. nr 215 położonej w Przywidzu,  celem poprawienia warunków jej zagospodarowania.

Wykaz został wywieszony na okres od dnia 03.01.2018r. do dnia 24.01.2018r w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim przy ul. Wojska Polskiego 16 oraz zamieszczony na stronie internetowej Powiatu Gdańskiego.

Informacje można uzyskać pod  nr telefonu 58 773 12 18.

UWAGA!

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami powinny składać wnioski do dnia 14.02.2018r

ZałącznikWielkość
PDF icon wykaz.pdf439.51 KB

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie