Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

OGŁOSZENIE STAROSTY GDAŃSKIEGO O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE USTALENIA ODSZKODOWANIA

OGŁOSZENIE
STAROSTY GDAŃSKIEGO
O WYDANIU DECYZJI W SPRAWIE USTALENIA ODSZKODOWANIA

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018r., poz. 2096 ze zm.) w związku z art. 12 ust. 4 pkt 2, ust. 4a, ust. 4f i ust. 5, art. 18 ust. 1, art. 22 ust. 1 i art. 23 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1474) oraz art. 8 i art. 113 ust. 7 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 2204 ze zm.)

zawiadamiam

o wydaniu w dniu 09.10.2019r. przez Starostę Gdańskiego decyzji nr GKiK-GN.683.1.51.1.2019.JS o ustaleniu odszkodowania za przejęcie z mocy prawa przez Gminę Kolbudy nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie Bielkówko, gmina Kolbudy, oznaczonej jako działka nr 221/2 o pow. 0,1100 ha, objętej ostateczną decyzją Starosty Gdańskiego Nr 13/2019 z dnia 08.01.2019 r. sygn. AB.6740.1312.2018.MSK.GK o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej – budowa ulicy Studziennej w Bielkówku wraz z budową kanalizacji deszczowej, sanitarnej, i oświetlenia drogowego, oraz przebudową sieci wodociągowej, gazowej oraz teletechnicznej wraz z usunięciem kolizji sieci elektroenergetycznej w miejscowości Bielkówko, gmina Kolbudy.

Niniejszą decyzją Wójt Gminy Kolbudy został zobowiązany do wpłaty ustalonej kwoty odszkodowania do depozytu sądowego. Osoby, które udokumentują swoje prawa do przedmiotowej nieruchomości (następcy prawni po zmarłym właścicielu), mogą wystąpić o wypłatę odszkodowania z depozytu sądowego.

ZałącznikWielkość
PDF icon skm_c224e19101012090.pdf323.37 KB

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie