Obserwuj nas:
07.06.2023
OGŁOSZENIE

Starosty Gdańskiego

 

w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania
w najem

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344).

 

Starosta Gdański informuje, że:

 

Z zasobu nieruchomości Powiatu Gdańskiego przeznaczone zostały do wynajmu w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat tj. od 01.07.2023 r. do 30.06.2028 r. pomieszczenia
w budynku Powiatu Gdańskiego w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Grunwaldzkiej 25 posadowionym na działce Nr 22/36, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ
w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą KW GD1G/00086092/0 na cele świadczenia usług medycznych:

 

1 – o łącznej powierzchni 63,00 m2 w skład, których wchodzą: 3 gabinety, pomieszczenie archiwum, toaleta, korytarz, pomieszczenie gospodarcze znajdujące się na parterze budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim, będącym własnością Powiatu Gdańskiego.

przeznaczenie – świadczenie specjalistycznych usług medycznych w zakresie usług specjalistycznych – badania laboratoryjne,

 

2 – o łącznej powierzchni 33,00 m2 w skład, których wchodzą: 2 gabinety, korytarz, toaleta znajdująca się na II piętrze budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim, będącym własnością Powiatu Gdańskiego.

przeznaczenie – świadczenie specjalistycznych usług medycznych w zakresie usług specjalistycznych – pielęgniarki i położne środowiskowe,

 

3 – o łącznej powierzchni 18,40 m2 w skład, których wchodzą: gabinet, poczekalnia, toaleta, znajdujące się parterze budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim, będącym własnością Powiatu Gdańskiego.

przeznaczenie – świadczenie specjalistycznych usług medycznych w zakresie usług specjalistycznych – ginekologia,

 

4 – o łącznej powierzchni 16,40 m2 w skład, którego wchodzi: pomieszczenie piwniczne znajdujące się w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim, będącym własnością Powiatu Gdańskiego.

przeznaczenie – prowadzenie archiwum niepublicznego zakładu opieki zdrowotnej.

 

 

Wykaz wywiesza się w dniach od 07.06.2023 r. do 30.06.2023 r.

Gminy Powiatu Gdańskiego