Obserwuj nas:
07.06.2023
OGŁOSZENIE

Starosty Gdańskiego

w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania
w najem

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz.344).

 

Starosta Gdański informuje, że:

Z zasobu nieruchomości Powiatu Gdańskiego przeznaczone zostały do wynajmu w trybie bezprzetargowym na okres 10 lat tj. od 01.07.2023 r. do 30.06.2033 r. pomieszczenia
w budynku Powiatu Gdańskiego w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Grunwaldzkiej 25 posadowionym na działce Nr 22/36, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ
w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą KW GD1G/00086092/0 na cele świadczenia usług medycznych:

 

1 – o łącznej powierzchni 298,20 m2 w skład, których wchodzą: 1 gabinet lekarski, 11 gabinetów zabiegowych, rejestracja, pomieszczenie gospodarcze, 2 toalety, korytarz, pomieszczenie socjalne parter znajdujące się na parterze i I piętrze budynku
przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim, będącym własnością Powiatu Gdańskiego.

przeznaczenie – świadczenie specjalistycznych usług medycznych w zakresie usług specjalistycznych – rehabilitacja ruchowa,

 

2 – o łącznej powierzchni 71,83 m2 w skład, których wchodzą: 3 gabinety,
2 pomieszczenia techniczne, pomieszczenie gospodarcze, toaleta, poczekalnia, znajdujące się na parterze budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim, będącym własnością Powiatu Gdańskiego.

przeznaczenie – świadczenie specjalistycznych usług medycznych w zakresie usług specjalistycznych – badania okulistyczne,

 

3 – o łącznej powierzchni 80,30 m2 w skład, których wchodzą: 3 gabinety, rejestracja, poczekalnia, korytarz, 2 toalety, pomieszczenie gospodarcze znajdujące się na parterze budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim, będącym własnością Powiatu Gdańskiego.

przeznaczenie – świadczenie specjalistycznych usług medycznych w zakresie usług specjalistycznych – ortopedia i chirurgia,

 

4 – o łącznej powierzchni 24,27 m2 w skład, których wchodzą: gabinet, poczekalnia, toaleta znajdujące się na parterze budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25 w Pruszczu Gdańskim, będącym własnością Powiatu Gdańskiego.

przeznaczenie – świadczenie specjalistycznych usług medycznych w zakresie usług specjalistycznych – neurologia,

 

Wykaz wywiesza się w dniach od 07.06.2023 r. do 30.06.2023 r.

Gminy Powiatu Gdańskiego