Obserwuj nas:
09.11.2023
OGŁOSZENIE
   Starosty Gdańskiego  

w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania
w najem

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.).

Starosta Gdański informuje, że:

Z zasobu nieruchomości Powiatu Gdańskiego przeznaczony został do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat lokal użytkowy o łącznej powierzchni 34,30 m2 znajdujący się na parterze prawego skrzydła budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Wojska Polskiego 16, posadowionego na działce
Nr  93/45, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą KW GD1G/00086092/0, na rzecz Ewy Jeszke i Wojciecha Szymańskiego prowadzących wspólną działalność w formie spółki cywilnej Sklep Wielobranżowy Satynka s.c. Ewa Jeszke, Wojciech Szymański z siedzibą w Pruszczu Gdańskim
– z przeznaczeniem na prowadzenia działalności handlowo – usługowej.

Wykaz wywiesza się w dniach od 09.11.2023 r. do 30.11.2023 r.

Gminy Powiatu Gdańskiego