Obserwuj nas:
08.07.2024
OGŁOSZENIE

Starosty Gdańskiego

w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej
do wydzierżawienia

 

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.

o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)

Starosta Gdański informuje, że:

Z zasobu nieruchomości Powiatu Gdańskiego przeznaczone zostały do oddania    w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres od 01.08.2024 r. do 31.12.2038 r. działki

nr 93/43 o powierzchni 28 m2, nr 94/44 o powierzchni 60 m2 dla których Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą KWGD1G000086092/0,  znajdujące się w Pruszczu Gdańskim przy budynku, przy ul. Wojska Polskiego 16
– z przeznaczeniem na cele handlowe. Powyższe działki zabudowane są przez Dzierżawców pawilonami handlowymi.

 

Wykaz wywiesza się w dniach od 08.07.2024 r. do 29.07.2024 r.

Gminy Powiatu Gdańskiego