Obserwuj nas:
07.12.2023
OGŁOSZENIE
Starosty Gdańskiego
w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.).

Starosta Gdański informuje, że:

Z zasobu nieruchomości Powiatu Gdańskiego przeznaczona została do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2038 r. działka nr 93/42 o powierzchni 52,00 m2 z przeznaczeniem na cele handlowe dla której Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą KW GD1G000086092/0, znajdująca się w Pruszczu Gdańskim przy budynku, przy ul. Wojska Polskiego 16.

Wykaz wywiesza się w dniach od 07.12.2023 r. do 28.12.2023 r.

Gminy Powiatu Gdańskiego