Obserwuj nas:
09.07.2024
OGŁOSZENIE
Starosty Gdańskiego  

w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.).

Starosta Gdański informuje, że:

Z zasobu nieruchomości Powiatu Gdańskiego przeznaczony został do wynajmu w trybie bezprzetargowym na okres 7 lat lokal użytkowy o łącznej powierzchni 188,70 m2 znajdujący się na parterze w budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Wojska Polskiego 16, posadowionego na działce Nr 93/45, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą KW GD1G/00086092/0, na rzecz Banku Millennium S.A. z siedzibą w Warszawie z przeznaczeniem na świadczenie usług bankowych i finansowych wraz ze wszystkimi czynnościami pomocniczymi.

 

Wykaz wywiesza się w dniach od 09.07.2024 r. do 30.07.2024 r.

Gminy Powiatu Gdańskiego