Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

OGŁOSZENIE Starosty Gdańskiego w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899)

Starosta Gdański informuje, że

Z zasobu nieruchomości Powiatu Gdańskiego przeznaczone zostały do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2031 r. działki nr 93/42 o powierzchni 52 m2 , nr 93/43 o powierzchni 28 m2 , nr 93/44 o powierzchni 60 m2 dla których Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą KW GD1G000086092/0, znajdujące się w Pruszczu Gdańskim przy budynku, przy ul. Wojska Polskiego 16 - z przeznaczeniem na cele handlowe. Powyższe działki zabudowane są przez Dzierżawców pawilonami handlowymi.

Wykaz wywiesza się od 01.12.2021 r. do 22.12.2021 r.

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie