Obserwuj nas:
13.10.2023

OGŁOSZENIE

Starosty Gdańskiego

w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych
do oddania w użyczenie

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.).

Starosta Gdański informuje, że:

Z zasobu nieruchomości Powiatu Gdańskiego przeznaczony został do oddania
w użyczenie na czas określony od 01.11.2023 r. do 31.12.2023 r. grunt stanowiący działkę nr 9/49 obręb 8 o pow. 0,3955 położoną w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Obrońców Westerplatte 5 i pomieszczenia o pow. 200 m2 znajdujące się na parterze budynku biurowego posadowionego na tej działce gruntu, dla których Sąd Rejonowy Gdańsk
– Północ w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą KW GD1G/00061355/1.

Cel oddania w użyczenie: prowadzenia Centrum Integracji Społecznej.

Wykaz wywiesza się w dniach od 13.10.2023 r. do 02.11.2023 r.

Gminy Powiatu Gdańskiego