Obserwuj nas:

OGŁOSZENIE

Starosty Gdańskiego

w sprawie wywieszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899).

Starosta Gdański informuje, że:

Z zasobu nieruchomości Powiatu Gdańskiego przeznaczony został do wydzierżawienia
w trybie bezprzetargowym na okres od 01.07.2022 r. do 30.06.2027 r. grunt o powierzchni 2m2 stanowiący część działki nr 93/45, dla której Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ
w Gdańsku prowadzi księgę wieczystą KW GD1G/00086092/0, znajdującego się przy budynku Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdańskim, przy ul. Wojska Polskiego 16.

Wykaz wywiesza się w dniach od 07.06.2022 r. do  28.06.2022 r.

Gminy Powiatu Gdańskiego