Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

OGŁOSZENIE - Wyniki otwartego konkursu ofert dla podmiotów uprawnionych do realizacji w okresie od dnia 01.09.2017r. do dnia 31.08.2021r.

Wyniki otwartego konkursu ofert dla podmiotów uprawnionych do realizacji w okresie od dnia 01.09.2017r. do dnia 31.08.2021r. zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków z terenu powiatu gdańskiego.

Działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1817) Zarząd Powiatu Gdańskiego Uchwałą Nr 428/2017 z dnia 30 czerwca 2017r. po rozpatrzeniu złożonych ofert
w konkursie na realizację w okresie od dnia 01.09.2017r. do dnia 31.08.2021r. Zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na prowadzenie placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków z terenu powiatu gdańskiego dokonał wyboru oferty – Fundacji „Rodzinny Gdańsk” - na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej dla podmiotów uprawnionych, polegającego na prowadzeniu placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków z terenu powiatu gdańskiego w okresie od dnia 01.09.2017r. do dnia 31.08.2021r.

Na realizację zadania, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu przyznano środki publiczne, w formie dotacji, w wysokości:

w roku 2017 – 201.600,00 zł

w roku 2018 – 604.800,00 zł

w roku 2019 – 604.800,00 zł

w roku 2020 – 604.800,00 zł

w roku 2021 – 403.200,00 zł.

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie