Obserwuj nas:

Od 3 kwietnia 2023 roku Fundacja Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, na podstawie kontraktu zawartego z Narodowym Funduszem Zdrowia, uruchomi na terenie Powiatu Gdańskiego 2 Ośrodki Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży (zwane dalej Ośrodkami).

Ośrodki będą funkcjonowały pod adresem:

  • Rusocin Rataja 12 ( IIIp Internatu na terenie ZSTCKZ),
  • Kolbudy ul. Staromłyńska 2b (vis-a-vis Urzędu Gminy)

Wsparciem w Ośrodkach zostaną objęte dzieci i młodzież do 18 r.ż lub do ukończenia szkoły ponadpodstawowej oraz ich rodziny.

W Ośrodkach zatrudniamy psychologów, psychoterapeutów oraz terapeutów środowiskowych, którzy będą realizować diagnozę psychologiczną, terapię indywidualną, psychoterapię grupową i rodzinną oraz wsparcie środowiskowe dla dziecka i rodziny.

Zgłoszenia do wszystkich Ośrodków Fundacji FOSA będą odbywać się poprzez rejestrację telefoniczną pod nr 790-512-212.

Nie wymagane jest skierowanie od lekarza.

Współpraca z Powiatem Gdańskim rozpoczęła się na skutek licznych sygnałów od mieszkańców i poszukiwań oferty pomocy psychologicznej dla młodych ludzi na terenie Powiatu Gdańskiego.

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim, już na etapie poszukiwania realizatora usług w zakresie pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży przygotowało wystandaryzowaną bazę lokalową na realizację tego typu wsparcia – właśnie w Rusocinie, na terenie Internatu.

Podobne zapotrzebowanie na wsparcie psychologiczne dzieci i młodzieży zgłosiła Gmina Kolbudy.

Termin ogłaszanych konkursów przez NFZ zbiegł się naszymi planami i zakończył się wygraniem konkursów na prowadzenie Ośrodków w obu lokalizacjach  Powiatu Gdańskiego.

Fundacja Fosa od 15 lat realizuje wsparcie specjalistyczne w obszarze zdrowia psychicznego. Działamy głównie w Mieście Gdańsku. Do zapoznania się z pełną ofertą Fundacji FOSA zapraszamy na naszego Facebooka, na strony www.fundacjafosa.pl  oraz na stronę www.wsparciewgdansku.pl

 

Gminy Powiatu Gdańskiego