Obserwuj nas:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2225G Skowarcz – Suchy Dąb w msc. Ostrowite.

Powiat Gdański rozpoczął przebudowę drogi powiatowej Nr 2225G w msc. Ostrowite. Docelowo wykonana zostanie asfaltowa nawierzchnia drogowa na odcinku ok. 1,5 km wzmocniona siatką kompozytową oraz chodnik z kostki betonowej biegnący przez całą miejscowość, zatoka autobusowa, pobocza drogowe, rowy odwadniające i urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Przebudowa zakończyć się ma na koniec listopada br.

Koszt robót budowlanych wyniesie 1.955.163,66 zł z czego 50 %, tj. 997.581,00 zł pochodzi z dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w ramach Państwowego Funduszu Celowego.

Gminy Powiatu Gdańskiego