Obserwuj nas:
31.05.2024

Zarząd Powiatu Gdańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej – „prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków w okresie od dnia 1.09.2024 do dnia 31.08.2026 r., z możliwością przedłużenia umowy o kolejne 24 miesiące”

Uchwała Nr 7/2024 Zarządu Powiatu Gdańskiego z dnia 28 maja 2024 roku (plik PDF)

Gminy Powiatu Gdańskiego