Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

OTWARTY KONKURS OFERT NA PROWADZENIE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ TYPU SOCJALIZACYJNEGO

OTWARTY KONKURS OFERT NA PROWADZENIE PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZEJ TYPU SOCJALIZACYJNEGO

Zarząd Powiatu Gdańskiego w dniu 10 marca 2020 roku ogłosił otwarty konkurs ofert dla podmiotów uprawnionych na realizację w okresie od dnia 01.09.2020r. do dnia 31.08.2024r. zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego dla 14 wychowanków z terenu powiatu gdańskiego.

Niezbędne dla wnioskodawców informacje dotyczące konkursu: rodzaj zadania, wysokość przeznaczonych  środków, warunki ich przyznawania, terminy składania ofert, tryb i kryteria stosowane przy wyborze oferty zostały zawarte w ogłoszeniu o konkursie.

ogłoszenie dostępne również na stronie PCPR

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie