Obserwuj nas:
13.02.2023

ZARZĄD POWIATU GDAŃSKIEGO ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Gdańskiego w roku 2023. Konkurs odbywa się zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konkurs obejmuje zadania przewidziane do realizacji w 2023 r.

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2023 r.

wzór oferty

Gminy Powiatu Gdańskiego