Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej

Zarząd Powiatu Gdańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej
Na podstawie art. 8 ust. 1 i art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz.U. z 2015r. poz. 1255) oraz art. 32 ust. 2 pkt 1  ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1445) i art. 13 ustawy z dnia z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.),  Zarząd Powiatu Gdańskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, który jest skierowany do organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności w zakresie objętym niniejszym konkursem.

Konkurs obejmuje prowadzenie  dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie umów o powierzenie realizacji zadania publicznego t.j. :

prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Pszczółkach i w Trąbkach Wielkich,

prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Cedrach Wielkich i w  Suchym Dębie.

Załączniki:
1. ogłoszenie o konkursie (do pobrania)
2. wzór umowy (do pobrania)

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie