Obserwuj nas:

Gdański Urząd Pracy uruchamia kolejny nabór wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na założenie działalności gospodarczej. O dotację w wysokości 30 000 zł można się ubiegać od 19 do 30 września, będzie to już ostatnia w tym roku okazja na otrzymanie tego typu dofinansowania.

W Gdańskim Urzędzie Pracy rusza ostatni w tym roku nabór wniosków o przyznanie dotacji na założenie działalności gospodarczej. O wsparcie w wysokości 30 000 zł mogą ubiegać się zarejestrowani w GUP bezrobotni, którzy od 19 do 30 września br. złożą odpowiedni wniosek i uzyskają pozytywną opinię swojego doradcy klienta. Co równie istotne, tym razem nie obowiązują ograniczenia dotyczące wieku, płci ani czasu, przez jaki trzeba pozostawać w ewidencji bezrobotnych.

Jaką działalność można założyć w ramach wsparcia?

Środki z urzędu pracy można przeznaczyć na otworzenie praktycznie dowolnej firmy. Wyjątki od tej zasady dotyczą m.in. działalności: wytwórczej w rolnictwie, sezonowej, akwizycyjnej, taksówkarskiej, ezoterycznej oraz najmu pomieszczeń. Należy także pamiętać, że siedziba firmy i miejsce stałego wykonywania musi znajdować się na terenie Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.

Na co można przeznaczyć otrzymaną dotację?

Osoby, które otrzymają wsparcie, mogą przeznaczyć je na zakup towarów i usług, w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem działalności gospodarczej. Wykluczone są natomiast wydatki w zakresie opłacenia wynagrodzeń pracowników, a także finansowanie szkoleń. Nie można również: kupować paliwa, gruntów lub nieruchomości, opłacać czynszu, regulować opłat należnych ZUS i Urzędowi Skarbowemu.

Dotacja z urzędu pracy – od czego zacząć?

Osoby bezrobotne, które chciałyby uzyskać dotację, muszą w terminie od 19 do 30 września złożyć w Gdańskim Urzędzie Pracy prawidłowo wypełniony wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej (druk dokumentu można znaleźć na stronie internetowej www.gdansk.praca.gov.pl) i uzyskać pozytywną opinię od doradcy klienta. Jest ona wydawana podczas spotkania, na które należy umówić się telefonicznie lub mailowo:

Ostatnim etapem przyznania dotacji jest ocena wniosku przez specjalną komisję. Analizuje ona złożone dokumenty m.in. pod kątem posiadanych przez wnioskodawcę kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia działalności. Pod uwagę brane są też predyspozycji osobowościowe, zapotrzebowanie rynku na dany rodzaj działalności czy podjęte już działania na rzecz uruchomienia firmy (np. wcześniejsze zawarcie umowy na wynajem pomieszczeń, w których prowadzona będzie działalność, zgromadzenie środków własnych itp.). Szczegółowe informacje nt. oceny wniosków, w tym zasad ich punktacji, znaleźć można w regulaminie przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej, który dostępny jest na stronie www.gdansk.praca.gov.pl.

 

Gminy Powiatu Gdańskiego