Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

PODPISANIE UMOWY PARTNERSKIEJ na rzecz realizacji Projektu „Pierwszy krok – aktywizacja społeczno-zawodowa w powiecie gdańskim”

W dniu 29.04.2022 r. pomiędzy Powiatem Gdańskim w Pruszczu Gdańskim reprezentowanym przez Starostę Gdańskiego Mariana Cichona wraz z Członkiem Zarządu Natalią Błońską a Fundacją Pomorska Akademia Działania, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu Kamila Bemowskiego została podpisana Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu „Pierwszy krok – aktywizacja społeczno-zawodowa w powiecie gdańskim” w ramach RPO WP na lata 2014-2020. Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania 6.1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa – mechanizm ZIT.

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie