Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Podpisano umowy na przebudowę dróg powiatowych

W dniu 24.04.2018 r. przedstawiciele Zarządu Powiatu Gdańskiego, przy udziale Wykonawców, Wójt Gminy Pruszcz Gdański oraz Z-cy Burmistrza Miasta Pruszcz Gdański, podpisali umowy na wykonanie robót budowlane dla zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa na drogach Powiatu Gdańskiego, poprzez modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Powiatu Gdańskiego”.

W ramach ww. inwestycji planowana jest przebudowa ul. Słowackiego w Pruszczu Gdańskim przebudowa drogi powiatowej w Przywidzu oraz budowa chodników: na odcinku Bielkowo – Bielkówko, w Trzepowie, Bogatce, Rusocinie oraz Krzywym Kole.

Wykonawcą robót budowlanych jest firma B&W USŁUGI OGÓLNOBUDOWLANE BOŻENA DZIDKOWSKA z siedzibą w Pruszczu Gdańskim, a nadzór inwestorski nad inwestycją sprawować będzie DROMAX Piotr Szanser z siedzibą w Knybawie. Koszt robót budowlanych wyniesie ponad 7,4 mln zł brutto, z czego część pochodzić będzie z budżetu poszczególnych gmin powiatu gdańskiego.

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie