Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Podsumowanie aktywnego roku szkolnego w Szkole Podstawowej Specjalnej w Warczu

Szkoła Podstawowa Specjalna w Warczu w zakończonym niedawno roku szkolnym uczestniczyła w kilku projektach, akcjach ogólnopolskich oraz projekcie unijnym Erasmus +. – Od 2019 roku nasza szkoła bierze udział w projekcie Erasmus+ ,,Powiedz NIE przemocy i dyskryminacji poprzez gry”. Celem tego projektu jest międzykulturowy dialog w celu zwiększenia współpracy między krajami biorącymi udział w projekcie, by wyeliminować przemoc i dyskryminację w środowisku szkolnym. W ramach tego projektu odbywają się spotkania uczestników projektu z Polski, Rumunii, Macedonii, Turcji, Łotwy i Chorwacji – informuje Iwona Neubauer ze szkoły w Warczu.
Do tej pory odbyły się dwa spotkania krajów partnerskich: w Rumunii w 2019 oraz online, którego gospodarzem była szkoła w Warczu. Uczestnicy projektu opracowują materiały dydaktyczne na temat dyskryminacji oraz walki ze stereotypami. Przygotowują gry edukacyjne, broszury, filmy, przedstawienia oraz plakaty, które mają ułatwić przekaz dotyczący walki z przemocą i dyskryminacją w szkołach Unii Europejskiej.
– Ta wymiana międzynarodowa umożliwia też poznanie nowych kultur, rozwijanie umiejętności językowych jak i zawarcie nowych znajomości. Dzięki współpracy z krajami partnerskimi uczniowie szkoły specjalnej mają możliwość wyjazdu za granicę, rozwijanie swoich kompetencji społecznych i kształcenie wiary we własne siły. Udział w tym projekcie dla niepełnosprawnych uczniów nie tylko jest doskonałą formą przeciwstawienia się dyskryminacji, przemocy i stereotypom, ale i możliwością sprawdzenia się w spotkaniu z mieszkańcami innych krajów – dodaje Iwona Neubauer.
Dzięki Związkowi Harcerstwa Polskiego oraz Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jedenastu uczniów mogło uczestniczyć w tym wyjątkowym projekcie „Survival życia”. Inicjatorem realizacji programu na terenie szkoły była Natalia Błońska. – Projekt zakładał, że poprzez praktyczne działanie, aktywność twórczą i indywidualne zaangażowanie niepełnosprawnych uczestników zmierzać będziemy do rozwijania, podtrzymywania i nabywania przez młodzież umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania, rozwijania umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem; usprawniania i wspierania funkcjonowania ich w różnych rolach społecznych i w różnych warunkach środowiskowych. Uczniowie naszej szkoły mieli możliwość uczestniczyć w sześciodniowym wyjeździe integracyjnym do bazy harcerskiej, gdzie uczestniczyli w warsztatach artystycznych i praktycznych, pokazach oraz wycieczkach w okolicach Olsztyna – informuje Natalia Błońska. W trudnej dla dzieci sytuacji związanej z nauką hybrydową, udział w tym projekcie okazał się doskonałą odskocznią i panaceum na pandemiczną rzeczywistość.
Kolejnym projektem, w którego realizację włączyła się nasza szkoła, była druga edycja ogólnopolskiego projektu „EKO-SZKOŁA”. Realizując ten projekt, nasza szkoła przygotowała szereg działań proekologicznych. Dzieci brały udział w warsztatach ekologicznych, zbiórce żywności dla zwierząt ze schroniska, lekcjach w terenie, aktywnie włączyły się w sprzątanie okolicy szkoły. Koordynatorzy przygotowali oraz rozpowszechnili materiały edukacyjne o tematyce ekologicznej. Zorganizowali również imprezę szkolną ,,Dzień Pszczoły”. Dzięki udziałowi w tej akcji uczniowie zdobyli wiedzę ekologiczną pozwalającą na świadome i odpowiedzialne funkcjonowanie w środowisku naturalnym.
– Współpraca naszej szkoły z Fundacją Zabawa i Poznanie oraz Fundacją PZU pozwoliła uzyskać prawie 15 tysięcy złotych w ramach projektu ,,Coolturalni”. Celem projektu ,,Coolturalni” było upowszechnianie kultury wysokiej wśród dzieci i młodzieży. Dzięki temu nasi uczniowie mogli, często po raz pierwszy, pojechać do Teatru Muzycznego w Gdyni. Podczas realizacji tego projektu uczniowie brali udział w warsztatach teatralnych prowadzonych przez aktorów, przedstawieniach, tworzyli kukiełki oraz przygotowały i zaprezentowały bajkowe przedstawienie. ,,Coolturalni” uczniowie z Warcza mieli możliwość obcować ze sztuką oraz poczuć radość tworzenia – dodaje Iwona Neubauer.

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie