Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim ma już pół wieku

Niezwykle potrzebna i ceniona. Działająca w budynku dawnego internatu Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Pruszczu Gdańskim ma już pół wieku.

Poradnia Wychowawczo-Zawodowa w Pruszczu Gdańskim rozpoczęła swoją działalność 1 września 1969 r. Jej pierwszym domem był budynek starej Szkoły Podstawowej nr 2, przy ul. Wojska Polskiego 39. Kierownikiem placówki został mgr Szczepan Skrzypiec.

- Zadania ówczesnej poradni wychowawczo-zawodowej były zbliżone do obecnych zadań poradni psychologiczno-pedagogicznej – mówi dyr Ewa Jakacka z poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Pruszczu Gdanskim. - Należało do nich między innymi diagnozowanie i organizowanie pomocy dzieciom z niepełnosprawnością intelektualną, w tym starania o powstawanie klas specjalnych oraz prowadzenie poradnictwa zawodowego dla uczniów kończących szkołę podstawową.

Poradnia obejmowała pomocą placówki oświatowo-wychowawcze z terenu byłego powiatu gdańskiego. W 1977 r. poradnia została przeniesiona do budynku przy ul. Grunwaldzkiej 25,
a w 1983 r. do budynku Zakładu Opieki Zdrowotnej. 14 września 1993 r. placówkę przekształcono w Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną.

- Dwadzieścia lat temu, w 1999 roku, organem prowadzącym poradnię został powiat – mówi Starosta Powiatu Gdańskiego, Stefan Skonieczny. - W 2007 r. funkcję dyrektora poradni objęła Ewa Jakacka, która jest siódmą z kolei osobą pełniącą tę funkcję.

Od 2000 r. poradnia znajduje się w budynku Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących przy ul. Wojska Polskiego 2. Obecnie zajmuje całą najwyższą kondygnacją budynku, w którym niegdyś mieścił się internat szkoły. Wnętrze zostało gruntownie wyremontowane w 2014 roku. Zamontowano również windę, umożliwiającą dostęp do poradni osobom z niepełnosprawnością ruchową. Poradnia dysponuje 12 funkcjonalnymi i nowocześnie wyposażonymi gabinetami, w których psychologowie, pedagodzy, logopedzi i lekarze prowadzą diagnozę, terapię i konsultacje. Klienci poradni mogą korzystać z dwóch przestronnych poczekalni, w których dzieci wraz z rodzicami spędzają czas na zabawie, czytaniu książek, układaniu puzzli oraz z kącika do pielęgnacji niemowląt.

Wielką radość sprawiają dzieciom zajęcia prowadzone przez specjalistów w sali integracji sensorycznej. W nowocześnie wyposażonej sali konferencyjnej i sali terapeutycznej odbywają się zajęcia grupowe dla dzieci, rodziców i nauczycieli. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się, prowadzone cyklicznie, zajęcia „Szkoły dla Rodziców”. Wieloletnią i dobrą praktyką poradni jest organizowanie spotkań Zespołu Samokształceniowego Psychologów i Pedagogów, a także Zespołu Samokształceniowego Logopedów pracujących w placówkach powiatu gdańskiego. Spotkania szkolnych specjalistów są okazją do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, jak również do integrowania środowiska osób zaangażowanych w organizowanie i udzielanie pomocy dzieciom, młodzieży, ich rodzinom i nauczycielom. Od kilku lat kolejne grupy nauczycieli przedszkoli i szkół uczestniczą w spotkaniach szkoleniowych w ramach cyklu „Pedagogiczne Inspiracje”.

Poradnia zatrudnia specjalistów – psychologów, pedagogów, neurologopedów i lekarzy – o wysokich kwalifikacjach. W 2005 r. uzyskała zezwolenie Pomorskiego Kuratora Oświaty na wydawanie orzeczeń i opinii dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością wzroku i słuchu, a w 2010 r. dla dzieci i młodzieży z autyzmem. Pracownicy systematycznie podnoszą swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w szkoleniach, kursach i konferencjach. Łączą wiedzę i doświadczenie z zapałem i wewnętrzną motywacją do rozwiązywania problemów dzieci i ich rodzin. Wykonują zadania, których ciągle przybywa i rozwiązują wciąż nowe problemy. Angażują się w różnorodne działania prowadzone w środowisku. Wyjeżdżają do przedszkoli, szkół i placówek, gdzie prowadzą działania diagnostyczne, warsztaty z zespołami klasowymi, konsultacje dla nauczycieli i rodziców, szkolenia rad pedagogicznych.

Powiat gdański rozrasta się i rozwija, zmienia się rzeczywistość wokół nas, a wraz z nią zmienia się i poszerza zakres problemów, których doświadczają klienci poradni. Takim wyzwaniom można sprostać tylko wtedy, gdy stanowi się zespół ‒ dobrze współpracujący
i sprawnie zarządzany ‒ taki właśnie jak nasz! W dniu 5 grudnia 2019 r. będziemy obchodzić pięćdziesięciolecie powstania naszej wyjątkowej placówki.

 

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie