Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Powiat Gdański i Rejon Grodzieński – będzie ważne porozumienie

W piątek 28 kwietnia b.r. Starosta Gdański Stefan Skonieczny uroczyście podpisze z Przewodniczącym Grodzieńskiego Komitetu Wykonawczego Janem Wasilewskim,  jedno z niewątpliwie najważniejszych porozumień w Historii Powiatu Gdańskiego.

- Porozumienie sankcjonuje współpracę administracyjną, gospodarczą, kulturalną i między organizacjami społecznymi a także oświatową, naukową, turystyczną  i zdrowotną z położonym w północno-zachodniej części Białorusi Rejonem Grodzeńskim. Na 55 tysięcy mieszkańców, 40 % procent stanowią tu Polacy – mówi Starosta Stefan Skonieczny. - Względy historyczne i społeczne sprawiają, że chcielibyśmy przekazać tamtej stronie jak najwięcej, dbając przy tym szczególnie o interes Polski. Chcielibyśmy także aby Polacy i Białorusini jak najlepiej poznali tak Powiat Gdański, jak i Województwo Pomorskie.

Porozumienie jest także bardzo atrakcyjne dla mieszkańców Powiatu Gdańskiego. Otwierający się właśnie na współpracę Rejon Grodzieński to obszar niezwykle bogaty geograficznie, historycznie i kulturowo. Na zachodzie graniczny z polskim Województwem Podlaskim a na północy z litewskim Okręgiem Wileńskim.  Stolicą rejonu jest Grodno.

Strony będą zachęcać do nawiązywania bezpośrednich partnerskich kontaktów pomiędzy młodzieżowymi, kulturalnymi, sportowymi, oświatowymi organizacjami i zespołami, instytucjami naukowymi i społecznymi, pomiędzy muzeami, instytucjami artystycznymi, stowarzyszeniami i fundacjami, będą popierać nawiązanie partnerskiej współpracy pomiędzy szkołami. Będą też inicjować organizację wystaw malarskich, festiwali, koncertów zespołów muzycznych i solistów. Porozumienie będzie raz na dwa lata uzupełniane szczegółowym dwuletnim planem pracy, uzależnionym od potrzeb i możliwości finansowo-organizacyjnych każdej ze stron.

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie