Obserwuj nas:
  • wymiana gruntu wraz z ułożeniem nowych warstw konstrukcyjnych jezdni,
  • obustronne pobocza o szerokości 1 m;
  • przebudowa istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych ;
  • wykonanie oznakowania krawędziowego ;
  • budowa przepustów pod zjazdami ,
  • przebudowa obiektu mostowego.

Planowany termin zakończenia robót – listopad 2022 r.

Koszt robót budowlanych to 7.992.540,00 zł

Inwestycja uzyskała dofinansowanie z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG w wysokości 2.138.439,00 zł

Gminy Powiatu Gdańskiego