Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Powiat Gdański w czołówce najlepiej zarządzanych powiatów w Polsce!

W Rankingu Finansowym Samorządu Terytorialnego w Polsce za rok 2019 Powiat Gdański w Pruszczu Gdańskim zajął 8 pozycję. Na podstawie badania przeprowadzonego przez Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie sporządzono ranking gmin, miast, powiatów, które potrafią najlepiej zarządzać swoimi pieniędzmi. To bardzo skomplikowane badanie, które zakłada wiele zmiennych składowych oraz rozkłada na czynniki pierwsze finanse każdego samorządu. Ocena kondycji finansowej jednostki samorządu terytorialnego umożliwiająca przygotowanie tego rankingu została przeprowadzona w oparciu o kryteria merytoryczne bazujące na zestawie wskaźników: - udział dochodów własnych w dochodach ogółem - relacja nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem - udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem - obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - udział środków europejskich w wydatkach ogółem - relacja zobowiązań do dochodów ogółem - udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących To bardzo obiektywne kryteria, które pokazują i wyłaniają liderów na samorządowej mapie Polski.

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie