Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Powiat Gdański zaprasza do udziału w konkursie na nabór Partnera/ów

Ogłoszenie
o naborze Partnera/ów Projektu
„Program Profilaktyki Cukrzycy – prewencja cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Powiatu Gdańskiego”
w trybie konkursowym

Powiat Gdański, działając zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. Z 2014, poz.1146 z późniejszymi zmianami)

ogłasza nabór otwarty na Partnera/ów do wspólnej realizacji projektu pn. „Program Profilaktyki Cukrzycy – prewencja cukrzycy typu 2 u osób w wieku aktywności zawodowej na terenie Powiatu Gdańskiego” stanowiącego przedsięwzięcie realizujące Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych OMG-G-S do 2020 r.

Projekt jest przewidziany do dofinansowania w ramach Działania 5.4 „Zdrowie na rynku pracy” Poddziałanie 5.4.1 „ Zdrowie na rynku pracy – mechanizm ZIT” RPO WP na lata 2014-2020. Projekt realizowany będzie w Powiecie Gdańskim.

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie