Obserwuj nas:

Powiat Gdański – ziemski jest położony w centralnej części  Województwa Pomorskiego. Od północy graniczy bezpośrednio z aglomeracją trójmiejską, od zachodu z Pojezierzem Kaszubskim (Powiat Kartuski i Kościerski), z regionem Kociewia (Powiat Tczewski i Starogardzki) od południa, a od wschodu z terenem Żuław Wiślanych.

W skład powiatu wchodzą gminy:

  • gmina miejska: Pruszcz Gdański,
  • gminy wiejskie: Cedry Wielkie, Kolbudy, Pruszcz Gdański, Przywidz, Pszczółki, Suchy Dąb, Trąbki Wielkie.

Powiat Gdański zajmuje bardzo zróżnicowany pod względem warunków naturalnych teren. Po stronie zachodniej rozciąga się Wyżyna Gdańska, położona na skraju Pojezierza Kaszubskiego wchodzącego w skład Pojezierza Pomorskiego, gdzie dominują łagodne tereny morenowe z niewielkimi wzgórzami, położonymi w dolinach jeziorami i lasami, a rzeka Radunia i jej liczne dopływy tworzą malownicze przełomy i zakola.

Część wschodnia powiatu to Żuławy Gdańskie, leżące w dorzeczu Martwej Wisły i wchodzące w skład większego obszaru Żuław Wiślanych. Na terenach tych prowadzona jest intensywna produkcja rolna.

Powierzchnia powiatu liczy 793 km2, ponad 67% stanowią użytki rolne, lasy porastają 17,5% obszaru. Powiat Gdański zamieszkuje ponad 115 tysięcy mieszkańców, z czego prawie 60% stanowią osoby w wieku produkcyjnym, a w wieku przedprodukcyjnym jest aż 27% mieszkańców.

Gminy Powiatu Gdańskiego