Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Powiatowa Sieć Doradztwa Zawodowego

Realizacja doradztwa zawodowego, w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych w naszym powiecie, to tworzenie sprzyjających warunków edukacyjnych uczniom, umożliwienie im samopoznania, budowania indywidualnych ścieżek edukacyjno – zawodowych, w oparciu o wiedzę z rynku edukacji i rynku pracy.
Podejmowane działania w szkołach, to zarówno lekcje doradztwa zawodowego (realizowane przez nauczycieli doradców zawodowych), jak i godzinny wychowawcze z wychowawcą, oraz lekcje z przedmiotów ogólnych czy przedmiotów zawodowych z elementami z tematyki doradztwa zawodowego. Doradcy/koordynatorzy doradztwa zawodowego w szkołach organizują spotkania z instytucjami, pracodawcami, przedstawicielami zawodów. Do ich zadań należy także współpraca ze szkolnymi psychologami i pedagogami, a także wspieranie grona pedagogicznego aktualną wiedzą z rynku edukacji i pracy.
Dostrzegając potrzebę dostępu do rzetelnej wiedzy, możliwości wymiany doświadczeń osób zajmujących się doradztwem zawodowym Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gdańskim zadecydowało o kontynuacji działań Powiatowej Sieci Doradców Zawodowych, która powstała w 2017 roku, w ramach realizacji projektu 3.3.1 ,,Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim’’. Wymierne efekty działań PSDZ w okresie 2017 – 2020, wielokrotnie zostały dostrzeżone na poziomie województwa pomorskiego i wskazywane jako dobry przykład współpracy kadry szkół z pracodawcami i instytucjami rynku pracy.
Dobrymi praktykami z Powiatu Gdańskiego dzieliliśmy się z koordynatorami i konsultantami doradztwa zawodowego z innych powiatów, zapraszaliśmy ich do naszych szkół celem prezentowania możliwych rozwiązań, wspierających techniki/metody pracy z uczniami oraz udostępniając narzędzia i pomoce dydaktyczne aktywizujące zainteresowanie uczniów doradztwem zawodowym.
Integracja środowiska osób zajmujących się doradztwem edukacyjno-zawodowym umożliwi lepszą koordynację działań podejmowanych w szkołach w zakresie planowania i realizacji zadań wspierających uczniów w preorientacji/orientacji zawodowej oraz w procesie ich edukacyjno-zawodowych wyborów.
Doradcy/liderzy doradztwa zawodowego skupieni w PSDZ, już rozpoczęli pierwsze działania w grupach roboczych, dzielą się narzędziami do pracy zdalnej, informują o możliwościami podnoszenia własnych kwalifikacji oraz aktualizują wiedzę z dynamicznego obecnie rynku pracy, a w szczególności przygotowują się do działań w zakresie rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.
Przygotowanie uczniów klas VIII szkół podstawowych, do podjęcia ważnej życiowo decyzji, związanej z wyborem dalszego kierunku kształcenia jest priorytetowym działaniem doradców zawodowych. Planowane, najbliższe spotkanie online Powiatowej Sieci Doradców Zawodowych jest na 24 marca 2021r., tematem wiodącym będą nabory do szkół ponadpodstawowych, realizacja działań doradztwa zawodowego w ramach Wewnątrzszkolnych Systemów Doradztwa Zawodowego oraz przykłady dobrych praktyk w tym zakresie. Kolejne spotkanie w kwietniu, będzie dedykowane pracy z młodzieżą z ostatnich klas Technikum, Branżowej Szkoły I st. oraz Liceum. Dla tej młodzieży doradcy zawodowi przygotowują bazę wiedzy w zakresie możliwości dalszego kształcenia (studia, szkoły policealne, dodatkowe kursy, szkolenia) oraz sposobów efektywnego poszukiwania pracy. Celem koordynacji prac Powiatowej Sieci Doradców Zawodowych powołano Powiatowego Doradcą Zawodowego, p. Katarzynę Chojecką. Osoby zainteresowane współpracą z PSDZ zapraszamy do kontaktu doradca@pore.powiat-gdanski.pl

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie