Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

OGŁOSZENIE

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Pruszczu Gdańskim poszukuje kandydatów do pracy w Sekcji Epidemiologii na stanowisko młodszego asystenta.

Oferta dotyczy zatrudnienia w Sekcji Epidemiologii dwóch pracowników, w pełnym wymiarze czasu pracy, początkowo w ramach umów na trzymiesięczny okres próbny.

Wymogi kwalifikacyjne:

 1. Wykształcenie: wyższe;
 2. Wymagany kierunek, specjalność: wyższe medyczne (absolwent/ka UM - kierunek lekarski, pielęgniarski, zdrowie publiczne itp.) lub inne wyże mające zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie Sekcji Epidemiologii (kierunek - biotechnologia, biologia itp.)

Dodatkowe oczekiwania:

 1. Bardzo dobra znajomość obsługi komputera – pakiet MS Office oraz program Excel;
 2. Wysoka kultura osobista;
 3. Komunikatywność;
 4. Sumienność i dokładność w wykonywaniu obowiązków.

Zadania realizowane w Sekcji Epidemiologii:

 1. Monitorowanie sytuacji epidemiologicznej na terenie powiatu gdańskiego;
 2. Sprawowanie nadzoru w zakresie realizacji Programu Szczepień Ochronnych w podmiotach wykonujących działalność leczniczą na ternie powiatu gdańskiego;
 3. Sprawowanie nadzoru w zakresie warunków higieniczno-sanitarnych, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne w podmiotach leczniczych oraz miejscach realizacji zawodowych praktyk lekarskich i pielęgniarskich.

Osoby zainteresowane podjęciem zatrudnienia proszone są o złożenie dokumentów aplikacyjnych w sekretariacie Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Pruszczu Gdańskim, przesłanie za pośrednictwem poczty w terminie do 04 sierpnia 2017 r. na adres:

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Pruszczu Gdańskim
ul. Grunwaldzka 25
83 – 000 Pruszcz Gdański
(z dopiskiem „Epidemiologia”)
lub na adres e-mail: psse.pruszczgdanski@pis.gov.pl; sekretariat@psse.powiat-gdanski.pl

Oferta winna zawierać podpisaną klauzulę o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niniejszej rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych. (Dz. U. z 2016 r. poz.922)”

Gminy Powiatu Gdańskiego

 • Gmina Cedry Wielkie
 • Gmina Kolbudy
 • Gmina Pruszcz Gdański
 • Pruszcz Gdański
 • Gmina Przywidz
 • Pszczółki
 • Gmina Suchy Dąb
 • Gmina Trąbki Wielkie