Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Powiatowy Konkurs Plastyczny pt. „Moje ciekawe życie poza siecią komputerową”.

Starostwo Powiatowe w Pruszczu Gd. oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka – Filia w Pruszczu Gd. serdecznie zapraszają uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz klas I szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w powiatowym konkursie plastycznym pt. „Moje ciekawe życie poza siecią komputerową”. Konkurs ten wpisuje się w realizację jednego z priorytetów Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2020/2021: Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych. Cele konkursu to m. in. : - kształtowanie właściwych postaw, rozwój osobowości ucznia w świecie rzeczywistym, a nie wirtualnym - przeciwdziałanie cyberuzależnieniom - uświadamianie uczniom potrzeby rozwijania pasji życiowych, hobby, które wzmocni ich samoocenę - inspirowanie uczniów w wieku 13 – 16 lat do odkrywania i rozwijania własnych talentów, do dzielenia się swoją pasją - rozwój kompetencji społecznych wśród uczniów w wieku 13 – 16 lat - kształtowanie wyobraźni plastycznej Technika i format prac : - format A 3; - technika dowolna ( z wyłączeniem technik komputerowych) Wymagania konkursowe : - wykonanie przez ucznia jednej pracy konkursowej - prace plastyczne powinny być podpisane (imię i nazwisko ucznia, klasa, nazwa szkoły) i dostarczone w terminie do organizatora (biblioteki pedagogicznej) do dnia 16 listopada br. Kryteria oceny : Jury powołane przez organizatora dokona oceny prac, biorąc pod uwagę : - zgodność z tematem - interpretację własną tematu - walory merytoryczne, artystyczne i estetyczne - kompozycję - swobodę posługiwania się wybranymi technikami zgodną z wiekiem uczestnika konkursu Szczegółowy regulamin konkursu podajemy w załączniku.

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie