Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Powiatowy Rzecznik Konsumentów

nr. tel. (58) 773-12-53

Elżbieta Szweda

 1. Powiatowy Rzecznik Konsumentów wykonuje zadania Powiatu w zakresie ochrony konsumentów.
 2. Do zadań Powiatowego Rzecznika Konsumentów należy w szczególności:
  1. zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów,
  2. wytyczanie powództw na rzecz konsumentów oraz wstępowanie, za ich zgodą, do toczącego się postępowania w sprawach o ochronę interesów konsumentów,
  3. składanie wniosków w sprawie stanowienia i zmiany przepisów prawa miejscowego w zakresie ochrony interesów konsumentów,
  4. współdziałanie z właściwymi terytorialnie delegaturami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz organizacjami, do których zadań statutowych należy ochrona interesów konsumentów,
  5. prawo żądania wszczęcia postępowania administracyjnego przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  6. udzielanie obywatelom pomocy prawnej w innych formach w zakresie ochrony praw konsumentów.

Gminy Powiatu Gdańskiego

 • Gmina Cedry Wielkie
 • Gmina Kolbudy
 • Gmina Pruszcz Gdański
 • Pruszcz Gdański
 • Gmina Przywidz
 • Pszczółki
 • Gmina Suchy Dąb
 • Gmina Trąbki Wielkie