Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Pracownie kształcenia zawodowego dla zawodu Technik Mechatronik w ZSR CKP w Rusocinie w pełni doposażone

W ramach realizacji projektu 4.1 ,,Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim poprzez modernizację i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego” ukończono pełne doposażenie nowoczesnych pracowni w ZSR CKP w Rusocinie. Baza dydaktyczna szkoły dla kierunku technik mechatronik to pracownia elektryczna i elektroniczna, pracownia projektowania i programowania, pracownia pneumatyki i hydrauliki, pracownia obsługi urządzeń i systemów mechatronicznych. Zakupione doposażenie wcześniej zmodernizowanych pracowni to zestawy symulacyjne (w tym roboty typu przemysłowego np. robot kartezjański), stanowiące niezależne stanowiska dydaktyczne (m.in. obsługa siłowników pneumatycznych, wykorzystanie sensorów przemysłowych, pomiar i regulacja poziomu/przepływu cieczy w zbiorniku/rurociągu z wykorzystaniem regulatora przemysłowego) i zestawy stanowisk egzaminacyjnych np. napędów elektrycznych. Wśród wielu elementów wyposażenia szkoła pozyskała: drukarkę 3D, stanowisko będące stacją pośrednią modelu linii produkcyjnej, stanowisko montowania elementów elektrohydraulicznych i elektrycznych kompatybilne ze stanowiskami do nauki elektropneumatyki i hydrauliki, które są na wyposażeniu szkoły. Nowoczesne pracownie wzbogacone o dodatkowe doposażenie pozwolą uczniom (kształcącym się w zawodzie technik mechatronik) zdobyć wiedzę i wiele specjalistycznych umiejętności zawodowych w komfortowych warunkach.

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie