Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Pracują nad książką

Zespół historyków siedmiu historyków pod redakcją dr. hab. Piotra Semkowa, profesora Akademii Marynarki Wojennej zakończył pierwszy etap prac nad naukową publikacją przybliżającą dzieje powiatu gdańskiego w latach 1939 – 1945.

Liczący około 200 stron maszynopisu materiał na książkę to efekt wspólnego zlecenia Starosty Powiatu Gdańskiego, Burmistrza Miasta Pruszcz Gdański, oraz Wójtów Gmin Kolbudy, Pruszcz Gdański, Trąbki Wielkie oraz Cedry Wielkie.

- Potrzeba wydania książki narodziła się kilka lat temu, podczas rozmów na temat Marszu Śmierci, oraz wojennej historii pruszczańskiego lotniska – mówi Starosta Powiatu Gdańskiego, Stefan Skonieczny. - Nie zdradzając jeszcze zanadto wszystkich tajemnic, możemy śmiało powiedzieć, że wydanie książki odpowie na wiele pytań związanych z historią tych ziem w latach wojny. Niektóre informacje są co najmniej zaskakujące.

- Ta książka to uzupełnienie wcześniejszych badań nad dziejami Pruszcza czy gminy Trąbki Wielkie. Zarazem zbiór ten stanowi pewnego rodzaju początek- świetny punkt wyjścia do dalszych, jeszcze bardziej szczegółowych badań nad czasem i miejscem– mówi redaktor książki, dr hab Piotr Semków, prof. Akademii Marynarki Wojennej.  Zebrana w niej wiedza jest ogromna i bardzo szczegółowa, która została napisana w oparciu o bogaty zasób materiałów źródłowych. Cennym dodatkiem do tekstu jest materiał ikonograficzny.

Autorami poszczególnych rozdziałów są: dr Maciej Bakun, dr Jan Daniluk, Bartosz Gondek, dr Artur Jendrzejewski, Marek Kozłow i  wspólnie Elżbieta Grot wraz dr Moniką Tomkiewicz.

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie