Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego

Dnia 08 kwietnia 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Pruszczu Gdańskim została podpisana umowa partnerska o współpracy w programie profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, działanie 5.4 „Zdrowie na rynku pracy” poddziałanie 5.4.1 „ Zdrowie na rynku pracy – mechanizm ZIT.

Partnerstwo zostało zawarte ze spółką LUX MED SPÓŁKA Z O.O. W imieniu Powiatu Gdańskiego umowę partnerską podpisali: Stefan Skonieczny - Starosta, Marian Cichon - Wicestarosta, a w imieniu spółki LUX MED  Dyrektor Regionu Trójmiasto lek.med Katarzyna Pasalska.

Celem partnerstwa jest podjęcie wspólnych działań na rzecz przygotowania i realizacji projektu, w tym na opracowania procedur i narzędzi interwencji oraz wdrożenie działań, zgodnie z założeniami „Regionalnego programu polityki zdrowotnej dotyczącego prewencji cukrzycy typu 2”

Projekt ma na celu wczesną identyfikację osób, które mogą zachorować na cukrzycę typu 2 oraz wyeliminowanie czynników ryzyka, a co za tym idzie zmianę obecnego stylu życia. Grupą docelową będą mieszkańcy Powiatu Gdańskiego w wieku 35-64 lat aktywni zawodowo.

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie