Obserwuj nas:
01.07.2017

W dniu 24.08.2017r, pomiędzy Województwem Pomorskim a Powiatem Gdańskim zawarto umowę na dofinansowanie projektu „Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo”.

Projekt będzie polegał na wdrażaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie aktywizacji zawodowej osób powyżej 30 roku życia pozostających bez pracy, w szczególności osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy /m.in. osoby powyżej 50 roku życia, osoby niepełnosprawne, kobiety osoby z niskimi kwalifikacjami/. Celem projektu jest skuteczna aktywizacja zawodowa 55 osób poprzez organizację szkoleń, kursów, staży i praktyk zawodowych, a także subsydiowanego zatrudnienia.

Wartość projektu wynosi: 1.044.996,00 zł z czego dofinansowanie wynosi 992.746,20 zł (888.246,60 zł ze środków europejskich, 104.499,60 zł z budżetu krajowego).

Aktualne informacje znajdują się pod adresem https://aktywnizawodowo.powiat-gdanski.pl

Gminy Powiatu Gdańskiego