Obserwuj nas:
05.10.2020

Powiat Gdański pozyskał dofinansowanie w kwocie 70 000 zł na zakup 23 laptopów wraz z niezbędnym oprogramowaniem, które mają umożliwić nauczycielom i uczniom szkół prowadzenie i uczestnictwo w procesie zdalnego nauczania. Laptopy przekazane zostały do Zespołu Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących w Pruszczu Gdańskim (8 szt.), Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Rusocinie (8 szt.) oraz Szkoły Podstawowej Specjalnej w Warczu (7 szt.).

Projekt  „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

Gminy Powiatu Gdańskiego