Obserwuj nas:

Projekty UE

Projekty 2014-2020

Projekt Wartość
Pierwszy krok – aktywizacja społeczno-zawodowa w powiecie gdańskim 474 900,15 zł
Zdalna szkoła – Powiat Gdański pozyskał dofinansowanie w kwocie 70 000 zł na zakup 23 laptopów 70 000 zł
Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego 772 601,25 zł
„Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo – etap II” 2 507 513,36 zł
„Szlachetne zdrowie w Powiecie Gdańskim” 1 443 096,05 zł
„Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego” 3 723 008,21 zł
„Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo” 1 044 996,00 zł
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Gdańskiego – termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie oraz termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gdańskiego” 9 656 821,96 zł
Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim 1 174 400,40 zł
Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim poprzez modernizację i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego 4 417 378,22 zł
Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi 1 543 144,27 zł
„Przyszłość bez barier – integracja w powiecie gdańskim” 3 517 541,18 zł
 „Wsparcie to podstawa – rozwój usług społecznych w powiecie gdańskim”    1 557 457,09 zł
 „Wsparcie to podstawa – rozwój usług społecznych w powiecie gdańskim” – ANEKS 1 839 009,64 zł
„Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo – etap III” 3 765 525,00 zł
Scalenie gruntów wsi Mokry Dwór, gmina Pruszcz Gdański 3 334 387,07 zł
Scalenie gruntów wsi Trzepowo, gmina Przywidz 9 783 205,25 zł
Scalenie gruntów wsi Krępiec, gmina Pruszcz Gdański 3 402 057,76 zł

Gminy Powiatu Gdańskiego