Wielkość czcionki

Current Size: 100%

Styl wyświetlania

PROJEKTY UNIJNE

Projekty Unijne 2014 - 2020

 

Projekt Wartość            
"Zdalna Szkoła" 70 000 zł
"Program profilaktyki cukrzycy typu 2 na terenie Powiatu Gdańskiego" 722 601,25 zł
"Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo - ETAP II" 2 507 513,36 zł
"Szlachetne Zdrowie w Powiecie Gdańskim" 1 443 096,05 zł
„Bezpieczne Żuławy – podniesienie poziomu bezpieczeństwa powodziowego Żuław poprzez rozbudowę systemu alarmowania i powiadamiania oraz dostawę specjalistycznego wyposażenia ratowniczego” 3 723 008,21 zł
"Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo" 1 044 996,00 zł
„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej należących do Powiatu Gdańskiego – termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Zaskoczynie oraz termomodernizacja budynków oświatowych Powiatu Gdańskiego” 9 656 821,96 zł
3.3.1 "Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego w Powiecie Gdańskim" 1 174 400,40 zł
4.1 "Rozwój infrastruktury szkół zawodowych w Powiecie Gdańskim poprzez modernizację i wyposażenie pracowni kształcenia zawodowego" 4 417 378,22 zł

„Budowa węzłów integracyjnych Pruszcz Gdański, Cieplewo, Pszczółki wraz z trasami dojazdowymi w tym: Przebudowa drogi powiatowej nr 2226G w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej w ciągu ul. Pomorskiej w Pszczółkach oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2213G w zakresie budowy ścieżki pieszo – rowerowej na  odcinku Pruszcz Gdański - Radunica” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

1.543.144,27 zł

„Przyszłość bez barier –integracja w powiecie gdańskim"

3 517 541,18 zł.

Wsparcie to podstawa – rozwój usług społecznych w powiecie gdańskim

1 557 457,09 zł.

"Mieszkańcy Powiatu Gdańskiego aktywni zawodowo - ETAP III"

2 490.000,00 zł.

Gminy Powiatu Gdańskiego

  • Gmina Cedry Wielkie
  • Gmina Kolbudy
  • Gmina Pruszcz Gdański
  • Pruszcz Gdański
  • Gmina Przywidz
  • Pszczółki
  • Gmina Suchy Dąb
  • Gmina Trąbki Wielkie